53 miliony...

 

Szanowne Panie! Szanowni Panowie!

Miło nam bardzo, że mamy w tym swój maleńki udział...

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy grali z nami w 23 Finale...

źródło: https://www.facebook.com/wosp?fref=ts