O nas

 

Cele statutowe Fundacji

- Prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności w ruchu drogowym.

- Działanie na rzecz Ratownictwa Drogowego.

- Działanie na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych.

 

Współdziałanie z Klubem Motocyklowym Knight Riders Poland

- Motocykliści Klubu Knight Riders ratownikami drogowymi i wolontariuszami Fundacji.

 

Plan działania na rzecz bezpieczeństwa drogowego

- Prowadzenie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności z dziećmi, młodzieżą i początkującymi motocyklistami.

- Prowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia techniki jazdy jedno i wielośladami.

- Stworzenie społecznych patroli ruch drogowego rejestrujących przy pomocy wideo rejestratorów najpoważniejsze wykroczenia drogowe.

- Udział motocyklistów Klubu Knight Riders w działaniach prewencyjnych na drogach.

 

Działanie na rzecz ratownictwa drogowego

- Na bazie Chapterów Klubu Knight Riders stworzyć grupy ratowników drogowych na motocyklach.

- Wyposażyć grupy ratowników w sprzęt i pojazdy ratownicze ( motocykle).

- Wyposażyć ratowników w sprzęt łączności z możliwością nawiązania łączności ze stacjami ratownictwa.

 

Działanie na rzecz poszkodowanych w wypadkach drogowych

W Fundacji Knight Riders funkcjonuje również Departament, zajmujący się udzielaniem pomocy w zakresie:

- rekonstrukcji zdrowia

- powrotu do samodzielności osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, komunikacyjnych i innych

- analizy przypadków dotyczących finansowania, rekonstrukcji zdrowia oraz powrotu do samodzielności

- pozyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, poszkodowanym i ich rodzinom

- finansowania rehabilitacji i opieki zdrowotnej

- zapewnieniu wsparcia finansowego dla rodzin, które utraciły osoby bliskie

- tele - rehabilitacji

- tele - kardiologii

- przystosowania poszkodowanego do nowego zawodu

- profilaktyki zdrowotnej

- pomocy prawnej

- specjalistycznej opieki fachowców z Instytutu Opieki Zdrowotnej.


 

FUNDACJA KNIGHT RIDERS

Orłowska 15/17 93-451 Łódź

KRS - 000518882; REGON - 101818739; NIP - 729-270-64-65

mBank 11 1140 2004 0000 3202 7533 9708

tel. +48 509 700 344

e-mail: fundacja@knightriders.pl